De Burgstraat wordt grondig gerenoveerd!

De tramrails worden opnieuw aangelegd en ook de rioleringen worden aangepakt.

Dat brengt ernstige hinder met zich mee. Maar het resultaat zal mooi zijn!

Na de werken, wordt de straat immers op verschillende plaatsen van meer groen voorzien.

Concreet :

Van 9 aug. tot 13 dec. rijdt de tram niet in de Burgstraat (lijn 1 is onderbroken tussen haltes Korenmarkt en Rabotstraat).
De parking van de paters Karmelieten is bereikbaar tot 4 okt.

De voetpaden blijven steeds toegankelijk!

De auto kan je dan kwijt in parking Ramen (Ramen 23).

De winkel blijft open.  Laat de werken jullie niet weerhouden van langs te komen!